Aby zrozumieć pojęcie Filozofii Oświetlenia należy poznać najważniejsze zagadnienia z fotometrii, ale przede wszystkim trzeba zaszczepić w sobie jej podstawową zasadę. Zasadę, która wymusza równoległe kreowanie funkcjonalnej koncepcji obiektu z koncepcją jego oświetlenia. Pozwala ona na uniknięcie błędów i zaniechań w planowaniu instalacji jak również w wykorzystaniu zakładanych systemów oświetleniowych.

W związku z powyższym przygotowaliśmy cykl sześciu szkoleń, który ma na celu przybliżyć najważniejsze tematy z zakresu projektowania oświetlenia w obiektach prywatnych i publicznych. Większość z nich ma charakter warsztatów. Owszem, podczas spotkań pojawią się również prezentacje produktowe omawiające założone kwestie i wyzwania związane z procesem tworzenia projektu. Jednak szkolenia nie są w założeniu szkoleniami produktowymi. Co dość istotnie odróżnia je od szkoleń, organizowanych przez poszczególnych producentów.

Tematy spotkań

  1. Lumeny, luksy i kandele – warsztaty
  2. Oświetlenie biura
  3. Taśmy LED – warsztaty
  4. Pierwsza i trzecia faza – warsztaty – omówienie pojęcia szynoprzewodów 1F oraz przede wszystkim 3F; poszczególne elementy instalacji, pułapki w projektowaniu oraz przegląd opraw oświetleniowych
  5. Oświetlenie obiektów handlowych, przemysłowych i sportowych
  6. Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne

Cennik

Sześć spotkań 90 minutowych 600 PLN

Terminy spotkań