Podstawowe elementy umowy pomiędzy projektantem a inwestorem.

( zakres, terminy, wynagrodzenie, etapowość, nadzór )

Umowa jako korzyść dla inwestora.

Ubezpieczenie projektantów od błędów projektowych i wad materiałowych.

Terminy

Do uzgodnienia w zależności od ilości chętnych.